инж. Георги Костов

Дата на публикуване: 20.09.2016 13:04

23.02.2016 г.

Интервю с инж. Георги Костов, общински съветник от групата на „Граждански блок за община Елин Пелин”

Г-н Костов, Вие сте общински съветник за мандат 2015-2019 година и лидер на групата на „Граждански блок за община Елин Пелин” в Общински съвет – Елин Пелин. Какви са предизвикателствата, с които се сблъсквате, в дейността на ОбС до момента?

За мен това не е първи мандат като общински съветник. Предизвикателствата в работата принципно са едни и същи. Много от проблемните моменти намериха решение, но се появяват непрекъснато нови предизвикателства и Общинският съвет трябва да откликва мигновено. В новия мандат търсим положително развитие в няколко посоки: комуникация между общинските съветници, комуникация между отделните политически групи, представени в ОбС, и най-важното – комуникация Общински съвет – кмет. Тези три месеца бяха важни, за да поставим основите. Не се познавахме като хора, като характери, имаше нужда от напасване. Наложи се в хода на работата да търсим пресечните точки, за да изпълняваме основните си задължения, вменени според Закона за местното самоуправление и местната администрация, и за да работим за благото на нашите съграждани.

На местните избори през октомври 2015 г. хората се произнесоха и направиха своя избор. Като кмет на общината, доц. Симеонов носи отговорностите, които касаят изпълнителната власт. Общинските съветници са отговорни за местното „законодателство” и за провеждането на всички политики. В името на това да се работи за гражданите и за развитието на общината се налага да се правят политически компромиси и всеки да извърви своя път.

Какъв ще бъде фокусът на работата Ви в близките два-три месеца?

Преди изборите, когато създадохме „Граждански блок за община Елин Пелин”, установихме правила и принципи и изведохме твърди постулати. Те послужиха за жалони за създаване на управленска програма, която предложихме на гражданите. След избирането на доц. Симеонов за кмет, намерихме много общи неща между нашата програма и тази на кмета: прозрачност, мерки за предотвратяване на корупционните практики, внедряване на нови иновативни идеи в управлението, желание и мотивация за работа. Там, където програмите ни съвпадат, ще оказваме активно съдействие и ще работим за осъществяването на заложените приоритети.

Нашата група се е фокусирала върху социалната дейност. Ще предложим набор от идеи и правила в тази сфера. Голяма част от съгражданите ни живеят под прага на бедността, има много самотни възрастни хора, деца и възрастни с увреждания, както и други групи в неравностойно положение. Тези хора заслужават особено внимание и подкрепа, заради което поставяме фокус върху разработването на мерки, свързани с подобряването на тяхното положение. Рабира се, ще работим и по всички останали политики. Например, подкрепяме изцяло подхода на кмета за отваряне към бизнеса и привличане на инвестиции и ще застанем зад него в това отношение.

Каква е оценката Ви за взаимодействието с управленския екип на Общината на база на изминалите 3 месеца? Какво е Вашето виждане за подобряване на съвместната работа?

Отношенията в една организация непрекъснато се развиват, особено в Общината те са много динамични. Нужен ни бе период на напасване с управленския екип, за да го има търсеното взаимодействие. През тези три месеца се опознахме и мисля, че като хора, загрижени за развитието на община Елин Пелин, ще намираме пресечните точки и ще правим разумни компромиси за постигане на целите. Може би ни трябва още малко време, за да се изгладят нещата. Убеден съм в това, че трябва да се излезе от рамките на партийната политика и да се работи за хората. Защото затова сме тук.


 1.   инж. Георги Костов - Текуща страница
 2. ИНТЕРВЮ с г-жа Людмила Плашокова - дългогодишен библиотекар, съвременен будител и почетен гражданин на град Eлин Пелин
 3. ВИДЕО ИНТЕРВЮТА
 4. Архив на интервюта
 5. 35 ГОДИНИ ВГ "КАМБАНКИ": КАМЕЛИЯ КРЪСТЕВА
 6. ИНТЕРВЮ С ДОЦ. ИВАЙЛО СИМЕОНОВ ПО ПОВОД ШОПСКИ ПРАЗНИК 2017
 7. Интервю с Венцислава Атанасова – учител и треньор в СКЛА „ЮЛИС“
 8. ИВАЙЛО КАНДОВ - треньор и управител на клуб по борба и контактни спортове „Христо Трайков“
 9. ИНТЕРВЮ С ПОЕТЕСАТА РЕНЕТА РАДЕВА
 10. ИНТЕРВЮ С ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН - СТЕФАН АСПАРУХОВ
 11. ИНТЕРВЮ С ВАЛЕРИ ВАТЕВ
 12. ИНТЕРВЮ С ПИСАТЕЛЯ КИРИЛ НАЗЪРОВ
 13. РАЗГОВОР С ЙОРДАН ЙОСИФОВ
 14. 35 ГОДИНИ ВГ \\"КАМБАНКИ\\": БИНКА ГЕОРГИЕВА
 15. Интервю с Георги Пиперков: „Видеонаблюдението в община Елин Пелин е образец в тази сфера.“
 16. Интервю с Преслава Пенева – ученичка от СУ „Васил Левски“
 17. ИНТЕРВЮ С Г-ЖА ГЕРГАНА ИВАНОВА
 18. Интервю с Борислав Ковачев – \\"Имаме нужда от повече любов към фолклора, към българското!"
 19. ИНТЕРВЮ С ИВАЙЛО СИМЕОНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН - ЮЛИ 2018
 20.   инж. Богомил Бранков
 21.   Вяра Вучкова
 22.   Борислав Стойчев, кмет на село Петково
 23.   Бойко Савов
 24.   Петя Златилова – с. Богданлия
 25.   Павел Канев - краевед
 26.   Мариан Венков, кмет на село Григорево
 27.   Стоян Зарчов, кмет на село Лесново
 28.   Ангел Бонев
 29.   Тодор Тодоров
 30.   Стоян Стоянов
 31.   Ели Цветанова
 32.   Симеона Попгеоргиева
 33.   Интервю с доц. Симеонов, кмет на Община Елин Пелин
 34. ИНТЕРВЮ С Г-ЖА СВЕТЛА КИМИЛСКА
 35. Интервю с поетесата Ренета Радева - „5 въпроса в червено“
 36. АНГЕЛ СТОИЛОВ – „КМЕТ ЗА ЕДИН ДЕН“ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
 37. ИНТЕРВЮ С ВАЛЕРИ НИКОЛОВ – СОБСТВЕНИК НА ТЪРГОВСКА ВЕРИГА „ФАНТАСТИКО“
 38. 35 ГОДИНИ ВГ \\"КАМБАНКИ\\": ДЕСИСЛАВА КОВАЧЕВА
 39. 35 ГОДИНИ ВГ \\"КАМБАНКИ\\": НИКОЛАЙ ПЛЕЩОВ

Търсене