Транспорт


12.09.2022
Ежегодно през м. декември влиза в сила ново разписание на влаковете, като през 2022 год. ще влезе в сила от 11 декември, и ще бъде с период на действие до 09 декември 2023 години. Предложения за изменения в проекта на График за движение на влаковете за 2023 г. могат да бъдат изпращани до 10-ти октомври 2022 г. на e-mail: project_bdz@bdz.bg или внесени в деловодството на БДЖ на адрес: София 1080, ул. “Иван Вазов” № 3.

01.05.2022
Актуално разписание на фирмите, извършващи пътнически превоз на територията на община Елин Пелин от 01.01.2021 г. Вижте разписанията на различните фирми в приложените файлове, като натиснете бутона "Научете повече".

Търсене