Бизнесът в общината

Дата на публикуване: 17.01.2017 20:35

Уважаеми инвеститори и представители на бизнеса в Община Елин Пелин,

Оценяваме значението на бизнеса като основен двигател за икономически растеж и развитие и за постигане на по-висок стандарт на живот на жителите в общината.

В тази връзка започваме инициатива, с която съдействаме на фирмите на територията на община Елин Пелин да представят дейността си в местен, национален и международен план. На интернет страницата на Общината формираме секция „КАТАЛОГ НА БИЗНЕСА“, където ще публикуваме стандартизирана информация за фирмите и така ще създадем каталог на местния бизнес. Включването Ви в него е възможност клиенти, доставчици и партньори, да могат лесно да Ви открият, да се запознаят с дейността Ви и да осъществят контакт с Вас.


За да се включите в този своеобразен каталог, моля, изпратете ни следната информация:

  • Пълно наименование на фирмата;
  • Пощенски адрес;
  • Телефон (стационарен и/или мобилен);
  • Електронен адрес;
  • Кратко представяне на бизнеса Ви (текст до 500 символа заедно с интервалите);

Включването в бизнес каталога е напълно безплатно. В срок до  31 март ще съберем информацията от първите желаещи и до 15 април тя ще бъде публикувана на новата интернет страница към сайта на Община Елин Пелин на адрес map.elinpelin.org. След това ще продължим текущото допълване с нови фирми и актуализирането на данните за вече включените при заявка от тяхна страна. Фирмите, които желаят да публикуват лого на фирмата, по-пълно представяне на бизнеса, снимки, видео, обяви за работа и друга актуална информация може да се възползват от цените, описани в нашата рекламна политика.


При желание да представите фирмата си в каталога на общината, моля, изпратете информацията за нея на електронен адрес: obshtina@elinpelin.org.

Очакваме Ви!
Вижте нашия каталог тук - http://map.elinpelin.org/


  1. Бизнесът в общината - Текуща страница

Търсене