Павел Канев - краевед

Дата на публикуване: 20.09.2016 13:04

За да имаме бъдеще като народ, трябва да познаваме миналото си

март 2016

Интервю с Павел Канев, краевед и уредник на музейната сбирка към НЧ „Елин Пелин 1896“, град Елин Пелин

1. Г-н Канев, какво Ви запали по местната история, как станахте краевед?

Роден съм и съм израснал тук. От дете се интересувам от история. Следвах в Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Веднага след завършването ми започнах работа като уредник на музейната сбирка в град Елин Пелин, която тогава беше общинска. Това беше през октомври 1989 г. През 1994 г. над 20 човека, които се занимавахме с изследването на историята на нашия край, сформирахме клуб на краеведите, чийто председател бях. Той включваше хора от цялата община и не само, но просъществува до 1997 г.

2. Разкажете ни за музейната сбирка към НЧ „Елин Пелин 1896“. Кога и с какво започна всичко, как набавяте експонатите, кои бяха най-сериозните трудности и предизвикателства в началото?

Музейната сбирка е открита преди 31 години, на 24 май 1985 г. Първият й уредник е Асен Йорданов. Той е основателят на етнографската сбирка – активен човек, който за кратко време успя да издири и събере голям по обем документален материал и вещи от народния бит на хората от община Елин Пелин. След него колегите Виолета Василева и Антоанета Филева продължиха делото по проучване и събиране, както и експозиционните изяви. Аз поех като уредник сбирката през 1989 г. и се занимавам с нея и с историята на нашия край вече повече от 26 години.

Най-сериозните трудности са свързани с липсата на средства и на материали за работа. Всичко, с което музейната сбирка разполага, е получено чрез безвъзмездни дарения от хората. Имаме дарения на вещи, най-вече етнографски експонати, не само от жители на общината, а от цялата страна. Това са щедри хора, съпричастни към работата на музейния работник по опазване познанието за миналото, които спомагат за обогатяване на музейните фондове. Освен това, за събирането на музейната сбирка като състав съм работил предимно с лична звукозаписна техника или техника на приятели, за да се съхранят образци на устното народно творчество от града и селата. До 2005 г. се ползваше стара пишеща машина, а сега с компютри помагат колегите от читалището.

Трудно е да се работи без средства, без нужната техника и материали, но въпреки това успяваме.

3. Кои са най-честите посетители на сбирката? От какво се интересуват хората?

Мога да откроя две групи, които най-често посещават музейната сбирка. Първата група са най-младите - децата от училищата и детските градини. Обикновено те идват организирано, водени от учителите си. Втората група са най-старите - възрастни хора, които идват тук и с умиление си спомнят за бита и времето, в което са живели те и техните родители. Положителна тенденция е, че напоследък сбирката се посещава от младежи и от млади семейства. Хората се интересуват от всякаква информация, свързана с експонатите, които имаме, с родните им места. Интерес проявяват включително и към родовете, което ме радва, защото трябва да знаем корените си, да сме наясно откъде идваме. За да имаме бъдеще като народ, трябва да познаваме миналото си, да пазим родовата памет.

4. Какви са проектите и темите, по които работите в момента? Какви са плановете и стремежите Ви за развитието на музейната сбирка към НЧ „Елин Пелин 1896“?

Проектите и темите, по които работя в момента, са продължение на стари теми, с които се занимавам от години. Имам една мечта за музейната сбирка, която от части се осъществи с преместванео на експозициите в ново, по-голямо помещение, където да покажем повече от материалите, събрани през годините. В това представително помещение, въпреки че не е голямо, има възможност да представим бита и културата на местното шопско население.

През 2010 г. излезе книга за историята на град Елин Пелин. Искам като продължение на тази книга да отпечатаме издание с етнографска и родова информация за населението на нашия град. Друг проект, по който работя, е книга за всяко от населените места в общината с неговата история, география, археология, етнография, икономика, просвета, диалектознание. Имам готовност да подготвя за издаване историко-географски справочник за забележителностите в община Елин Пелин, където те да бъдат представени със снимки, кратка справка и карта. Общината ни е богата на забележителности, за които често пъти даже местните жители не знаят или знаят малко.

Още в средата на 70-те години на 20 век имаше идея за създаване на Шопски музей, който да прерастне в комплекс с наименование „Бит и душевност на шопите“. След 1990 г. стана ясно, че такъв комплекс няма да има. За мен обаче това остава мечта. Стремежът ми е в бъдеще със съдействието на хората и общинското ръководство да се увеличи състава на музейната сбирка и тя да се представи на по-голямо пространство, за да могат да се изложат всички събрани материали.

 

МУЗЕЙНА СБИРКА КЪМ НЧ „ЕЛИН ПЕЛИН 1896“, ГРАД ЕЛИН ПЕЛИН

Състав на експозициите

ЕТНОГРАФСКА ЕКСПОЗИЦИЯ

Представя вътрешната уредба на централното помещение с огнище в шопска къща; хоризонтален стан „разбой“ с помощни уреди за обработка на тъкани; традиционни шопски носии – мъжка, женска, лазарска; уреди за приготвяне на храна.

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ КЪТ

Части от тракийска колесница; постамент от колона с гръцки надпис; фрагмент от мраморен релеф; глинени тежести за вертикален стан; глинени „прешлени“ за вретено; остен; мотика; римска тухла; глинена канализационна тръба от османската епоха и др.

КЪТ С ЕКСПОНАТИ,  ДАРЕНИ ОТ ЦЪРКВАТА „СВ. НИКОЛАЙ МИРЛИКИЙСКИ ЧУДОТВОРЕЦ“, ГРАД ЕЛИН ПЕЛИН

Владишки трон, иконостас, хоругва, полилей, метална и стъклена чаша, оброчен кръст; снимки на елинпелинския свещеник Димитър Поппанчов (1886-1927 г.); кратка справка за елинпелинската църква и свещеници; снимки на църквата и свещениците през годините.

МАЛКА ФОТО-ДОКУМЕНТАЛНА ЕКСПОЗИЦИЯ „НАШИТЕ ДЕДИ“

Оригинални снимки в рамки, представящи личности, допринесли за развитието на град Елин Пелин в миналото.

ФОТО-ДОКУМЕНТАЛНА ЕКСПОЗИЦИЯ, ПОСВЕТЕНА НА ЖИВОТА И ТВОРЧЕСТВОТО НА ПИСАТЕЛЯ ЕЛИН ПЕЛИН (в централното фоайе на читалището)

 

Работно време

От вторник до събота от 08:00 до 12:00 и от 14:00 до 18:00 часа

За посетители: от вторник до събота от 10:00 до 12:00 и от 15:00 до 18:00 часа

Вход - 2 лева

За пенсионери и ученици - 1 лев

За групи над 10 човека – групов билет 10 лева.


 1.   Павел Канев - краевед - Текуща страница
 2. ИНТЕРВЮ с г-жа Людмила Плашокова - дългогодишен библиотекар, съвременен будител и почетен гражданин на град Eлин Пелин
 3. ВИДЕО ИНТЕРВЮТА
 4. Архив на интервюта
 5. 35 ГОДИНИ ВГ "КАМБАНКИ": КАМЕЛИЯ КРЪСТЕВА
 6. ИНТЕРВЮ С ДОЦ. ИВАЙЛО СИМЕОНОВ ПО ПОВОД ШОПСКИ ПРАЗНИК 2017
 7. Интервю с Венцислава Атанасова – учител и треньор в СКЛА „ЮЛИС“
 8. ИВАЙЛО КАНДОВ - треньор и управител на клуб по борба и контактни спортове „Христо Трайков“
 9. ИНТЕРВЮ С ПОЕТЕСАТА РЕНЕТА РАДЕВА
 10. ИНТЕРВЮ С ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН - СТЕФАН АСПАРУХОВ
 11. ИНТЕРВЮ С ВАЛЕРИ ВАТЕВ
 12. ИНТЕРВЮ С ПИСАТЕЛЯ КИРИЛ НАЗЪРОВ
 13. РАЗГОВОР С ЙОРДАН ЙОСИФОВ
 14. 35 ГОДИНИ ВГ \\"КАМБАНКИ\\": БИНКА ГЕОРГИЕВА
 15. Интервю с Георги Пиперков: „Видеонаблюдението в община Елин Пелин е образец в тази сфера.“
 16. Интервю с Преслава Пенева – ученичка от СУ „Васил Левски“
 17. ИНТЕРВЮ С Г-ЖА ГЕРГАНА ИВАНОВА
 18. Интервю с Борислав Ковачев – \\"Имаме нужда от повече любов към фолклора, към българското!"
 19. ИНТЕРВЮ С ИВАЙЛО СИМЕОНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН - ЮЛИ 2018
 20.   инж. Георги Костов
 21.   инж. Богомил Бранков
 22.   Вяра Вучкова
 23.   Борислав Стойчев, кмет на село Петково
 24.   Бойко Савов
 25.   Петя Златилова – с. Богданлия
 26.   Мариан Венков, кмет на село Григорево
 27.   Стоян Зарчов, кмет на село Лесново
 28.   Ангел Бонев
 29.   Тодор Тодоров
 30.   Стоян Стоянов
 31.   Ели Цветанова
 32.   Симеона Попгеоргиева
 33.   Интервю с доц. Симеонов, кмет на Община Елин Пелин
 34. ИНТЕРВЮ С Г-ЖА СВЕТЛА КИМИЛСКА
 35. Интервю с поетесата Ренета Радева - „5 въпроса в червено“
 36. АНГЕЛ СТОИЛОВ – „КМЕТ ЗА ЕДИН ДЕН“ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
 37. ИНТЕРВЮ С ВАЛЕРИ НИКОЛОВ – СОБСТВЕНИК НА ТЪРГОВСКА ВЕРИГА „ФАНТАСТИКО“
 38. 35 ГОДИНИ ВГ \\"КАМБАНКИ\\": ДЕСИСЛАВА КОВАЧЕВА
 39. 35 ГОДИНИ ВГ \\"КАМБАНКИ\\": НИКОЛАЙ ПЛЕЩОВ

Търсене