Проекти на нормативни документи


18.11.2022
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 18.11.2022 г. за предложения и становища по Доклада, Мотивите и Проекта на Наредба за изменение на Наредбата за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено дете в Община Елин Пелин.

26.09.2022
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 26.09.2022 г. за предложения и становища по Доклада, Мотивите и Проекта на Правилник за организация, устройство и функции на звено „Инспекторат" към Община Елин Пелин.

29.08.2022
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 14.07.2022 г. за предложения и становища по Доклада и Мотивите за изменение и допълнение на  Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди и управление и разпореждане с общински жилища на територията на община Елин Пелин.

14.07.2022
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 14.07.2022 г. за предложения и становища по Доклада и Мотивите за изменение и допълнение на  Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди и управление и разпореждане с общински жилища на територията на община Елин Пелин.

22.06.2022
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 22.06.2022 г. за предложения и становища по Доклада, Мотивите и Проекта на Проект на Наредба за изменение на Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елин Пелин.

20.06.2022
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 20.06.2022 г. за предложения и становища по Доклада, Мотивите и Проекта на Наредба за изменение и допълнение на наредба за управление на общинските пътища.

Търсене