Сигнали, мнения, предложения

Формуляр за сигнали, мнения и предложения

На основание чл. 111, ал. (4) от Административно процесуалния кодекс Ви уведомяваме: "Не се образува производство по анонимни предложения и сигнали, както и по сигнали отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години".

Информираме Ви, че предоставените от Вас данни, са защитени по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. и ще бъдат използвани само и единствено с цел изпълнение на произтичащите законови задължения във връзка с обработка на информацията, съдържаща се в жалбата, сигнала, предложението или други въпроси. Личните данни не се използват повторно за несъвместими цели. Община Елин Пелин се задължава да ги пази и да не ги предоставя без законово основание на трети лица.


Моля попълнете формата по-долу, като в полето с надпис „Заглавие“ опишете естеството на сигнала и/или Вашето предложение.

В контактната форма може да изпращете сигнали за корупция или жалби, свързани с работата на общинската администрация.
Ако искате да ни изпратите запитване може да изпозвате формата:
Полетата обозначение със * са задължителни и трябва да бъдат попълнени

Търсене