Обществен посредник

Дата на публикуване: 23.01.2018 13:19

Румяна Младенова - Бонева

 

тел. 0897015914

 

email: obsht.posrednik@elinpelin.org

 

Адрес: гр. Елин Пелин бул. "София" №13, ет. 1

 

Работно време: от 8:30 ч. - 17:30 ч.

 

Обедна почивка: 12:30ч. -13:30 ч.

 

Приемно време: вторник и сряда от 9:00 ч. - 18:00 ч.

 

Общественият посредник извършва консултации на гражданите по телефон и е-mail.

 
БИОГРАФИЯ

Образование - Магистър по педагогика и психология

Специализация - Социална педагогика от Софийски Университет "Климент Охридски" гр. София

Професионално развитие - Преподавател и педагогически съветник в СУ "Васил Левски", гр.Елин Пелин

Психолог и Директор на ДДЛРГ с. Доганово

2009 г. - 2011 г. - Заместник-кмет на Община Елин Пелин с ресор "Култура, образование, социални дейности, спорт, европейски фондове и програми"

2011 г. - 2014 г. - Кмет на с. Лесново

2014 г. - 2015 г. - Заместник-кмет на Община Елин Пелин


Търсене