Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

Дата на публикуване: 28.03.2022 11:41

  1. това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването... - Текуща страница
  2. Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве

Търсене