Наредба за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено дете в община Елин Пелин, изменена и допълнена с Решение №1035 по Протокол №47 от 26.01.2023 г. на ОбС-ЕП, приложима за деца родени след 01.01.2023 г.


Наименование Брой тегления
Приложение №3.pdf 260 Изтегли документ с име "Приложение №3.pdf"
Приложение №2.pdf 261 Изтегли документ с име "Приложение №2.pdf"
Приложение №1.pdf 150 Изтегли документ с име "Приложение №1.pdf"
Наредба_финансова_помощ_новородено_дете_Реш№1035_26.01.2023г..pdf 174 Изтегли документ с име "Наредба_финансова_помощ_новородено_дете_Реш№1035_26.01.2023г..pdf"

Търсене