Приключиха дейностите по почистване на речното корито на река Габра

Дата на публикуване: 17.08.2022 10:28
В края на миналата седмица приключиха дейностите по почистване и премахване на излишната растителност от речното корито на река Габра, минаваща през с. Габра. Дейностите се извършват със специализирана техника по поречието на реката в рамките на населеното място.

Обраслите с растителност и дървета зони на речните корита създават предпоставки за изронване на почвата, както и разрушаване на предпазните насипи, което пък предизвиква риск от наводнения.

Община Елин Пелин предприема необходимите мерки за поддържане на речните корита, преминаващи през населените места, които спомагат за поддържане на ниско водно ниво на реките и осигуряване на проводимост при високи води.

ГалерияТърсене