Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър

Дата на публикуване: 28.03.2022 11:41

  1. Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър - Текуща страница
  2. Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи

Търсене